Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • V

vague convergence
löyhä suppeneminen
vague prior
heikko priori, laakea priori
validation
validointi, vahvistus
validation data 🡆 validation set
validointiaineisto, vahvistusaineisto
validation set 🡆 validation data
validointiaineisto, vahvistusaineisto
validity
validiteetti, pätevyys
Value at Risk 🡆 VaR
tappioarvo, VaR
value index
arvoindeksi
value of information
informaatioarvo
VaR 🡆 Value at Risk
variability 🡆 variation
vaihtelu
variable 🡆 variate
muuttuja
variable selection
muuttujavalinta
variance
varianssi
variance analysis 🡆 analysis of variance
varianssianalyysi
variance component
varianssikomponentti
variance-covariance matrix 🡆 covariance matrix
kovarianssimatriisi
variance inflation factor 🡆 VIF
varianssin inflaatiokerroin, VIF
variance stabilizing transformation
varianssin vakioiva muunnos
variate 🡆 variable
muuttuja
variation 🡆 variability
vaihtelu
variational distance 🡆 total variation distance
variaatioetäisyys
variational inference
variaatiopäättely
varimax rotation
varimax-rotaatio, varimax-kierto
variogrammi
variogrammi
vector autoregression 🡆 VAR
vektoriautoregressio
vector time series
vektoriaikasarja
Venn diagram
Venn-diagrammi
veracity
totuudenmukaisuus
vertex 🡆 node
solmu
violin plot
viulukuvio
visualisation
visualisointi
vital statistics
väestönmuutostiedot, väestönmuutostilasto
volatility
volatiliteetti, heilunta
volume, variety, velocity
volyymi-vaihtelu-vauhti
volunteer bias
vapaaehtoisharha
voting theory
äänestysteoria