Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

variable 🡆 variate
muuttuja
variable selection
muuttujavalinta
added variable plot 🡆 partial regression plot
lisäselittäjäkuvio, osittaisregressiokuvio
auxiliary variable
apumuuttuja, lisämuuttuja
binary variable 🡆 dichotomous variable
kaksiarvoinen muuttuja, binäärimuuttuja, dikotominen muuttuja
carrier variable
kantajamuuttuja
categorical variable
luokkamuuttuja, luokitteluasteikon muuttuja
cause variable
syymuuttuja
confounding variable 🡆 confounder
sekoittaja, sekoittava muuttuja
control variable1
säätömuuttuja
control variable2
vakioiva muuttuja
dependent variable 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
Parempia termejä ovat outcome variable ja response variable.
dichotomous variable 🡆 binary variable
kaksiarvoinen muuttuja, dikotominen muuttuja, binäärimuuttuja
discrete variable
diskreetti muuttuja
dummy variable 🡆 indicator variable
osoitin, indikaattorimuuttuja, ilmaisin
effect variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, tulosmuuttuja
endogenous variable 🡆 endogenous variate
endogeeninen muuttuja, sisämääräytynyt muuttuja
errors in variables model 🡆 measurement error model
virheet selittäjissä -malli, mittausvirhemalli
Esim. monografiassa Fuller (1987) tämä käsite on laajempi.
exchangeable variables
keskenään vaihtokelpoiset muuttujat
exogenous variable
eksogeeninen muuttuja, ulkomääräytynyt muuttuja
explanatory variable 🡆 regressor
selittävä muuttuja, selittäjä
fixed variable
kiinteä muuttuja
independent variable 🡆 explanatory variable
selittävä muuttuja, selittäjä
Suositeltava termi on explanatory variable.
indicator variable
osoitin, indikaattorimuuttuja, ilmaisin
instrumental variable
välinemuuttuja, instrumenttimuuttuja
ladder variable
tikasmuuttuja
latent variable
piilomuuttuja
limited dependent variable
rajoitettu vaste
manifest variable
ilmimuuttuja
ordered categorical variable 🡆 ordinal categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordinal categorical variable 🡆 ordered categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordinal scale variable
järjestysasteikollinen muuttuja
ordinal variable
järjestysmuuttuja
outcome variable 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
random variable 🡆 random variate
satunnaismuuttuja, satunnaissuure
response variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
spherical variable
pallopintamuuttuja
standardized variable
standardoitu muuttuja, normitettu muuttuja
suppressor variable
alistaja, alistava muuttuja
surrogate variable
sijaismuuttuja
trapdoor variable
ansaluukkumuuttuja