Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

variate 🡆 variable
muuttuja
antithetic variate
vastamuuttuja
matrix variate regression
matriisivasteregressio
working variate
työmuuttuja

suomi-englanti

vajaatehoinen estimaattori
inefficient estimator
vakiotermi
intercept
variaatioetäisyys
variational distance
variaatiokerroin
coefficient of variation
variaatiopäättely
variational inference
varianssi
variance
varianssianalyysi
analysis of variance
varianssikomponentti
variance component
varianssin inflaatiokerroin
variance inflation factor
varianssin vakioiva muunnos
variance stabilizing transformation