Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

regressor 🡆 explanatory variable
selittävä muuttuja, selittäjä

suomi-englanti

regressio
regression
regressioanalyysi
regression analysis
regressiodiagnostiikka
regression diagnostics
regressioepäjatkuvuusasetelma
regression discontinuity design
regressioestimaattori
regression estimator
regressiofunktio
regression function
regressiokalibrointi
regression calibration
regressiokerroin
regression coefficient
regressio keskiarvoa kohti
regression to the mean
regressiokäyrä
regression curve
regressiomalli
regression model
regressiomallinnus
regression modeling
regressiomallitus
regression modeling
regressioneliösumma
regression sum of squares
regressio origon kautta
regression through the origin
regressiopinta
regression surface
regressiosplini
regression spline
regressiosuora
regression line