Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

ratio
suhde, suhdeluku, osamäärä
ratio estimator
suhde-estimaattori
rational expectations
rationaaliset odotukset
ratio scale
suhdeasteikko
case fatality ratio 🡆 CFR
tapauskuolleisuus, CFR
continuation ratio model
jatkosuhdemalli
cross-product ratio 🡆 odds ratio
ristisuhde, vetosuhde, ristitulosuhde
cumulative odds ratio
kertymäristisuhde
density ratio model
tiheyssuhdemalli
hazard ratio 🡆 HR
uhkasuhde, HR
heteroskedasticity-consistent t-ratio
heteroskedastisuus-tarkentuva t-suhde
infection fatality ratio 🡆 IFR
infektiokuolleisuus
likelihood ratio
uskottavuusosamäärä
likelihood ratio statistic
uskottavuusosamääräsuure, uskottavuusosamäärätunnusluku
likelihood ratio test 🡆 LRT
uskottavuusosamäärätesti
Mills ratio
Millsin suhde
moment ratio
momenttisuhde
monotone likelihood ratio
monotoninen uskottavuusosamäärä
odds ratio 🡆 OR
ristisuhde, vetosuhde, OR
parity-progression ratio
pariteettisuhde
risk ratio 🡆 relative risk
riskisuhde, suhteellinen riski, RR
sequential probability ratio test 🡆 SPRT
peräkkäinen todennäköisyyssuhdetesti
signal to noise ratio
signaali-kohinasuhde
slope ratio assay
jyrkkyyssuhdemääritys
standardized mortality ratio 🡆 SMR
vakioitu kuolevuussuhde, SMR

suomi-englanti

rationaaliset odotukset
rational expectations