Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

index 🡆 index number
indeksi, indeksiluku
index number 🡆 index
indeksiluku, indeksi
index of concentration
keskittymisindeksi
index of dispersion 🡆 dispersion index
hajontaindeksi
index of dissimilarity
erilaisuusindeksi
index of diversity
monimuotoisuusindeksi, diversiteetti-indeksi
index plot
indeksikuvio
body mass index 🡆 BMI
painoindeksi
chain index
ketjuindeksi
concordance index
yhteensopivuusindeksi
diffusion index
diffuusioindeksi
fixed base index
kiinteäkantainen indeksi
Gini index
Gini-indeksi, Gini-kerroin
ideal index
ideaali-indeksi, ihanneindeksi
ladder index
tikasindeksi
Laspeyres' index
Laspeyresin indeksi
price index
hintaindeksi
Rand index
Rand-indeksi
single-index model
yhden indeksin malli
tail index 🡆 tail exponent
häntäeksponentti
value index
arvoindeksi