Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • Q

Q-Q plot 🡆 quantile-quantile plot
Q-Q-kuvio
quadrant dependence
kvadranttiriippuvuus
quadrant sampling
kvadranttiotanta
quadratic
kvadraattinen, neliöllinen
quadratic discriminant function
kvadraattinen erottelufunktio, neliöerottelufunktio
quadratic estimator
kvadraattinen estimaattori, neliöestimaattori
quadratic form
neliömuoto
quadratic loss function
neliötappiofunktio
quadratic variation
kvadraattinen vaihtelu, neliövaihtelu
qualitative
laadullinen, kvalitatiivinen
qualitative comparative analysis 🡆 QCA
laadullinen vertaileva analyysi
quality adjusted life years 🡆 QALY
laatuelinvuosi
quality assurance
laadunvarmistus
quality control
laadunvalvonta
quality control chart
laadunvalvontakortti
quantal dose-response
kaksiarvoinen annos-vaste
quantile 🡆 fractile
kvantiili, fraktiili
quantile regression
kvantiiliregressio
quantitative
määrällinen, kvantitatiivinen
quantum probability
kvanttitodennäköisyys
quarterly data
neljännesvuosiaineisto
quartile
kvartiili
quartile deviation
kvartiilipoikkeama
quartimax rotation
kvartimax-rotaatio, kvartimax-kierto
quasi experiment
kvasikoe
quasi independence
kvasiriippumattomuus
quasi likelihood
kvasiuskottavuus
quasi symmetry
kvasisymmetria
quenched distribution
karkaistu jakauma
questionnaire
kyselylomake
questionnaire survey
kyselytutkimus
queue
jono
queueing theory
jonoteoria
quintile
kvintiili
quota sampling
kiintiöotanta
quotient 🡆 ratio
osamäärä, suhde, suhdeluku