Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

table
taulukko
Tietojenkäsittelytieteessä on tietokantojen yhteydessä termille vakiintunut suomennos “taulu”.
classification table
luokittelutaulukko
contingency table
ristitaulukko, kontingenssitaulukko
cross table 🡆 contingency table
ristitaulukko, kontingenssitaulukko
folded contingency table
taitettu kontingenssitaulukko, taitettu ristitaulukko
fourfold table 🡆 two-by-two table
nelikenttä, 2 × 2 -taulukko
frequency table
lukumäärätaulukko, frekvenssitaulukko
life table
elinajantaulukko
lookup table
hakutaulu
marginal table
reunataulukko
multistate life table
monitilainen elinajantaulukko
partial table
osataulukko
Tietojenkäsittelytieteessä käytetään tietokantojen yhteydessä suomennosta “osittainen taulu”.
triangular table
kolmiotaulukko
two-by-two table 🡆 fourfold table
2 × 2 -taulukko, nelikenttä
two-way contingency table
kaksisuuntainen ristitaulukko, kaksiulotteinen ristitaulukko