Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

response1 🡆 outcome
vaste, tulos
response2 🡆 answer
vastaus
response error
vastausvirhe
response group
vastaajaryhmä
response indicator
vastausilmaisin, vastausindikaattori
response mechanism
vastausmekanismi
response metameter
vasteen muunnos
response propensity weight
vastausalttiuspaino
response rate
vastausaste
response surface
vastepinta
response surface methdodology 🡆 RSM
vastepintametodiikka
response time distribution
vasteaikajakauma
response variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
dose-response curve
annos-vastekäyrä
frequency response function
taajuusvastefunktio
impulse response function
impulssivastefunktio, sysäysvastefunktio
item non-response
eräkato, muuttujakato
item-response theory 🡆 IRT
osiovasteteoria, IRT
multiple response analysis
monivastausanalyysi
quantal dose-response
kaksiarvoinen annos-vaste
randomized response
satunnaistettu vastaus
unit non-response
yksikkövastauskato