Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

proportion
osuus
proportional allocation
suhteellinen kiintiöinti
proportional hazards model 🡆 Cox model
verrannollisten uhkien malli, Coxin malli
proportional odds model
verrannollisten vastasuhteiden malli
proportional sampling
suhteellinen otanta
incidence proportion 🡆 cumulative incidence
ilmaantumisosuus, kumulatiivinen ilmaantuvuus
iterative proportional fitting 🡆 IPF
iteratiivinen verrannollinen sovitus
probability proportional to size 🡆 pps
kokoon verrannollinen todennäköisyys