Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

population1
perusjoukko, populaatio
population2
väestö, populaatio
population-averaged model
populaatiokeskiarvoistettu malli
population genetics
populaatiogenetiikka
population growth model
populaation kasvumalli, väestönkasvumalli
population pyramid
populaatiopyramidi, väestöpyramidi
population structure
väestörakenne
closed population
suljettu väestö
de facto population
de facto -väestö, hetkellinen väestö
de jure population
de jure =väestö, vakinainen väestö
dynamic population 🡆 open population
dynaaminen populaatio, avoin väestö
finite population correction 🡆 fpc
äärellisyyskerroin, äärellisen perusjoukon korjauskerroin
frame population
kehikkoperusjoukko
open population
avoin väestö
reference population
viitepopulaatio, viiteväestö
stable population
stabiili väestö
standard population
vakioväestö
stationary population
stationaarinen väestö
study population
tutkimuspopulaatio, tutkimusväestö
target population
kohdeperusjoukko, kohdepopulaatio, kohdeväestö

suomi-englanti

populaatio
population
populaatiogenetiikka
population genetics
populaatiokeskiarvoistettu malli
population-averaged model
populaation kasvumalli
population growth model
populaatiopyramidi
population pyramid