Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

experiment 🡆 trial
koe
experimental design
koeasetelma
experimental error
koevirhe
experimental plot
koeala, koeruutu
experimental study
kokeellinen tutkimus
experimental unit
koeyksikkö
Bernoulli experiment 🡆 Bernoulli trial
Bernoulli-koe
binomial experiment 🡆 binomial trial
binomikoe
blinded experiment
sokkokoe
comparative experiment 🡆 controlled experiment
vertaileva koe, vertailukoe
design of experiments
koesuunnittelu
double-blind experiment
kaksoissokkokoe
factorial experiment
tekijäkoe
field experiment
kenttäkoe
fractional factorial experiment
osittainen tekijäkoe
group-sequential experiment
ryhmäperäkkäinen koe
mixture experiment
sekoitekoe
natural experiment
luonnon koe
non-experimental study
epäkokeellinen tutkimus
quasi experiment
kvasikoe
randomized experiment 🡆 randomized trial
satunnaistettu koe
series of experiments
koesarja
sequential experiment
peräkkäiskoe
single-blind experiment
yksöissokkokoe
spatial experiment
spatiaalinen koe