Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

bias 🡆 systematic error
harha, systemaattinen virhe
bias-corrected and accelerated interval 🡆 BCa
nopea harhakorjattu luottamusväli
biased estimator
harhainen estimaattori
biased sampling
harhainen otanta
biased test
harhainen testi
bias-variance tradeoff
harha-varianssikompromissi
acquiesence bias
myöntyväisyysharha
ascertainment bias
jäljitysharha
base rate bias 🡆 base rate fallacy
perustasoharha
cognitive bias
kognitiivinen harha
collider bias
törmäytinharha
detection bias
löytymisharha
downward bias
negatiivinen harha, alasharha
ecological bias
ekologinen harha
interviewer bias
haastattelijaharha
length-biased sampling
pituusharhainen otanta
noncoverage bias
peittoharha
procedural bias
menettelyharha
publication bias
julkaisuharha
recall bias
muistiharha
selection bias
valikoitumisharha, valintaharha
simultaneous equations bias
simultaaniyhtälöharha
size-biased
kokovalikoitunut
specification bias
määrittelyharha
upward bias
positiivinen harha, ylösharha
volunteer bias
vapaaehtoisharha