Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

marginal association
reunayhteys
marginal causal effect
reunakausaalivaikutus
marginal density function
reunatiheysfunktio
marginal dependence
reunariippuvuus
marginal distribution
reunajakauma, marginaalijakauma
marginal effect
reunavaikutus
marginal frequency
reunalukumäärä, reunafrekvenssi
marginal homogeneity
reunahomogeenisuus, marginaalihomogeenisuus
marginal independence
reunariippumattomuus
marginal likelihood
reunauskottavuus, marginaaliuskottavuus
marginal model
reunamalli, marginaalimalli
marginal probability
reunatodennäköisyys
marginal structural model 🡆 MSM
reunarakennemalli, marginaalirakennemalli
marginal table
reunataulukko
marginal total
reunasumma
margin of error 🡆 error margin
virhemarginaali
Marimekko plot 🡆 mosaic plot
marimekkokuvio, mosaiikkikuvio
marked point process
merkkipisteprosessi
Markov chain
Markovin ketju, Markov-ketju
Markov chain Monte Carlo method 🡆 MCMC method
Markovin Monte Carlo -menetelmä, MCMC-menetelmä
Markovian
markovinen, markov
Ks. alaluku 2.5.
Markov process
Markov-prosessi, Markovin prosessi
Markov property
Markov-ominaisuus
Markov random field
Markovin satunnaiskenttä
Markov switching model
Markovin vaihtomalli
mark-recapture sampling 🡆 capture-recapture sampling
merkintä-takaisinpyyntiotanta, toistopyyntiotanta
martingale
martingaali
martingale measure
martingaalimitta
martingale residual
martingaalijäännös, martingaaliresiduaali
efficient market hypothesis
tehokkaiden markkinoiden hypoteesi
error margin 🡆 margin of error
virhemarginaali
Gauss–Markov theorem
Gaussin–Markovin lause
hidden Markov model 🡆 HMM
piilo-Markov-malli
inefficient markets
tehottomat markkinat
reversible jump Markov chain Monte Carlo 🡆 RJMCMC
vaihtelevaulotteinen MCMC, RJMCMC
semi-Markov process
semimarkovprosessi
semi-martingale
semimartingaali, puolimartingaali

suomi-englanti

marginaalihomogeenisuus
marginal homogeneity
marginaalijakauma
marginal distribution
marginaalimalli
marginal model
marginaalirakennemalli
marginal structural model
marginaaliuskottavuus
marginal likelihood
marimekkokuvio
Marimekko plot, mosaic plot
markov
Markov
Ks. alaluku 2.5.
markovinen
Markovian
Markovin ketju
Markov chain
Markovin Monte Carlo -menetelmä
Markov chain Monte Carlo method
Markovin satunnaiskenttä
Markov random field
Markovin vaihtomalli
Markov switching model
Markov-ominaisuus
Markov property
Markov-prosessi
Markov process
martingaali
martingale
martingaalijäännös
martingale residual
martingaalimitta
martingale measure
martingaaliresiduaali
martingale residual
Gaussin–Markovin lause
Gauss–Markov theorem
tehokkaiden markkinoiden hypoteesi
efficient market hypothesis