Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

suomi-englanti

aidosti stationaarinen prosessi
strictly stationary process
aihemallitus
topic modeling
aika-aggregointi
temporal aggregation
aika-alue
time domain
aikahomogeenisuus
time-homogeneity, temporal homogeneity
aikakääntyvä prosessi
reversible process
aikamuuttuva
time-varying
aikariippumaton
time-independent
aikariippuva
time-dependent
aikariippuva jakauma
time-dependent distribution
aikariippuva selittäjä
time-dependent covariate
aikasarja
time series
aikasarja-analyysi
time-series analysis
aikasarjaekonometria
time-series econometrics
aika-taajuusjakauma
time-frequency distribution
aineisto
data
aineistoanalyysi
data analysis
aineiston esikäsittely
data preprocessing
aineiston esitarkastus
data screening
aineiston jalostaminen
data wrangling
aineiston kurkistelu
data peeking
aineiston siivoaminen
data cleaning
aineistovetoinen
data driven
aito eksogeenisuus
strict exogeneity
aito priori
proper prior
äitiaalloke
mother wavelet
äitiväre
mother wavelet
epätasapainoinen aineisto
unbalanced data
jatkuva-aikainen prosessi
continuous-time process
järjestysasteikollinen aineisto
ordinal data
moniulotteinen aikasarja
multiple time series
osuma-aika
hitting time
rakenneosa-aineiston analyysi
compositional data analysis
ryhmitelty aineisto
grouped data
suunta-aineisto
directional data
suuriulotteinen aineisto
high-dimensional data
synteettinen aineisto
synthetic data
tapahtuma-aika
time-to-event
tapahtuma-aika-analyysi
time-to-event analysis
tila-aikaryväs
space-time cluster