Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • Y

Yates' correction
Yatesin korjaus
Yule–Walker equations
Yulen–Walkerin yhtälöt
zero-altered model 🡆 hurdle model
rimamalli
Zero-altered model esitetään joskus synonyymiksi termille hurdle model, suomeksi rimamalli. Toisissa lähteissä zero-altered model tarkoittaa yleisemmän rimamallin (hurdle model) erikoistapausta, jossa nolla-arvolle rakennetun mallin ja nollasta poikkeavien arvojen mallin selittäjärakenne on täsmälleen samanlainen.
zero-inflated distribution
nollapaisunut jakauma
zero-inflation
nollapaisunta
zero matrix
nollamatriisi
zero-sum game
nollasummapeli
zero-truncated distribution
nollakatkaistu jakauma, nollatypistetty jakauma
zeta distribution
zetajakauma
z-score
z-arvo
z-test
z-testi
z-transformation
z-muunnos