Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • W

waiting time
odotusaika
Wald statistic
Waldin suure, Waldin tunnusluku
Wald test
Waldin testi
Walsh averages
Walshin keskiarvot
warm-up period 🡆 burn-in period
lämmittelyjakso
wash-out period
puhdistumisjakso
wavelet
aalloke, väre
weak convergence
heikko suppeneminen, jakaumasuppeneminen
weakest-link model
heikoimman lenkin malli
weak exogeneity
heikko eksogeenisuus
weakly stationary 🡆 covariance stationary
kovarianssistationaarinen, heikosti stationaarinen
weight
paino
weighted average 🡆 weighted mean
painotettu keskiarvo
weighted least squares method
painotettu pienimmän neliösumman menetelmä
weighted likelihood
painotettu uskottavuus
weighted mean 🡆 weighted average
painotettu keskiarvo
weight of evidence
näytön paino
white noise
valkoinen kohina
wide sense stationary 🡆 covariance stationary
kovarianssistationaarinen, laajassa mielessä stationaarinen
Wiener process
Wiener-prosessi
Wilcoxon test
Wilcoxonin testi
Wilks phenomenon
Wilks-ilmiö
window
ikkuna
window width
ikkunanleveys
winsorized mean
winsorkeskiarvo
Wishart distribution
Wishartin jakauma
within-groups estimator
ryhmien sisäinen estimaattori
within-groups sum of squares
ryhmien sisäinen neliösumma
within-groups variance
ryhmien sisäinen varianssi
word cloud 🡆 tag cloud
sanapilvi
word embedding
sanan esitys, sanan upotus
working variate
työmuuttuja
worm plot
matokuvio
wrapped distribution
kääritty jakauma