Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • N

naapurustoupotus
neighbor embedding
naiivi ennuste
naive forecast
napakoordinaatti
polar coordinate
napasuure
pivot, pivotal quantity
naulakkolause
portemanteau theorem
naulakkotesti
portemanteau test
negatiivinen binomijakauma
negative binomial distribution
negatiivinen ennustearvo
negative predictive value
negatiivinen harha
downward bias
negatiivinen hypergeometrinen jakauma
negative hypergeometric distribution
nelierotus
tetrad difference
nelikenttä
fourfold table, two-by-two table
nelikenttäkuvio
fourfold plot
neliöerottelufunktio
quadratic discriminant function
neliöestimaattori
quadratic estimator
neliöhila
square lattice
neliöjuurimuunnos
square root transformation
neliöjuurisääntö
square root rule
neliöllinen
quadratic
neliöllisesti summautuva
square summable
neliömatriisi
square matrix
neliömuoto
quadratic form
neliötappiofunktio
quadratic loss function
neliövaihtelu
quadratic variation
neljännesvuosiaineisto
quarterly data
nettikysely
internet survey
nettomuutto
net migration
nettouusiutumisluku
net reproduction rate
neurolaskenta
neural computing
neuroverkko
neural network
Newtonin–Raphsonin menetelmä
Newton–Raphson method
Neymanin kiintiöinti
Neyman allocation
Neymanin–Pearsonin apulause
Neyman–Pearson lemma
nielevä alue
absorbing region
nielevä reuna
absorbing barrier
nielevä tila
absorbing state
nimellinen koko
nominal size
nimellinen luottamustaso
nominal confidence level
nimellinen merkitsevyystaso
nominal significance level
nimellinen peittotodennäköisys
nominal coverage probability
nimittäjä
denominator
nimeämissääntö
labeling rule
nimiöimätön data
unlabeled data
nimiöity data
labeled data
nolla-avaruus
null space
nolladevianssi
null deviance
nollahypoteesi
null hypothesis
nollainflatoitu
zero-inflated
nollajakauma
null distribution
nollajoukko
null set
nollakatkaistu jakauma
zero-truncated distribution
nollamalli
null model
nollamatriisi
zero matrix
nollapaisunta
zero-inflation
nollapaisunut jakauma
zero-inflated distribution
nollasummapeli
zero-sum game
nollatypistetty jakauma
zero-truncated distribution
nomogrammi
nomogram
nopea Fourier-muunnos
fast Fourier transform
nopea harhakorjattu luottamusväli
bias-corrected and accelerated interval
nopeutettu elinaikatestaus
accelerated life testing
nopeutetun vikaantumisajan malli
accelerated failure time model
normaaliapproksimaatio
normal approximation
normaaliarvo
normal score
normaalijakauma
normal distribution, Gaussian distribution
normaalijakaumakuvio
normal probability plot
normaalisuus
normality
normaaliyhtälöt
normal equations
normalisoiva muunnos
normalizing transformation
normitettu muuttuja
standardized variable
normitettu normaalijakauma
standard normal distribution
numeerinen optimointi
numerical optimization
numeraari
numeraire
numeroituva
countable
numeroituvasti ääretön
denumerable
numerosuosio
digit preference
nykyistäminen
nowcasting
näennäisesti riippumattomat regressiot
seemingly unrelated regressions
näennäiskorrelaatio
spurious correlation
näennäissatunnaisluku
pseudo-random number
näennäistarkkuus
spurious precision
näyte
sample2
näytön alaraja
evidence lower bound
näytön paino
weight of evidence
näytön yläraja
evidence upper bound