Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • K

Kalman filter
Kalman-suodin
Kalman gain
Kalman-hyöty
Kaplan–Meier estimator 🡆 product limit estimator
Kaplanin–Meierin estimaattori, rajatuloestimaattori
kappa coefficient
kappakerroin
k-class estimator
k-luokan estimaattori
Kendall's tau 🡆 coefficient of disarray
Kendallin tau
kernel density estimator
ydintiheysestimaattori
kernel estimator
ydinestimaattori
kernel function
ydinfunktio
kernel mean function
ydinodotusarvofunktio
kernel method
ydinmenetelmä
kernel regression estimator
ydinregressioestimaattori
kernel smoothing
ydintasoitus, ydinsilotus
k-means clustering
k:n keskiarvon ryvästys
knot
solmupiste
knowledge technology 🡆 knowledge engineering
tietämystekniikka
kriging method
kriging-menetelmä
Kronecker delta
Kroneckerin delta
Kronecker product
Kroneckerin tulo
k-statistic
k-tunnusluku
Kullback–Leibler divergence
Kullbackin–Leiblerin poikkeama
kurtosis1
kurtoosi
Kun kurtosis viittaa nimenomaisesti κ-parametriin (alaluku 2.6).
kurtosis2 🡆 peakedness
huipukkuus