Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • J

jackknife estimator
linkkuveitsiestimaattori, jackknife-estimaattori
jackknife method
linkkuveitsimenetelmä
Jacobian determinant 🡆 functional determinant
Jacobin determinantti, funktionaalideterminantti
Jacobian matrix
Jacobin matriisi
James–Stein estimator
Jamesin–Steinin estimaattori
Jeffreys prior
Jeffreysin priori
Jensen's inequality
Jensenin epäyhtälö
jittered sampling
ravistettu otanta
jittering 🡆 dithering
ravistaminen
joint confidence region
yhteisluottamusalue
joint cumulative distribution function
yhteiskertymäfunktio
joint density function
yhteistiheysfunktio
joint distribution
yhteisjakauma
jointly sufficient statistics
yhteisesti tyhjentävät tunnusluvut
joint moment
yhteismomentti
joinpoint regression
liitospisteregressio
joint prediction region
yhteisennustealue
joint probability
yhteistodennäköisyys
joint regression
yhteisregressio
J-shaped distribution
J:n muotoinen jakauma
judgment sample
harkintanäyte
jump probability
hyppytodennäköisyys
jump rate
hyppytaajuus
jumping distribution 🡆 proposal distribution
ehdotusjakauma, ehdokasjakauma
jurimetrics
oikeustilastotiede, jurimetria
just identified
täsmälleen identifioituva