Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • G

Galtonin–Watsonin prosessi
Galton–Watson process
gammafunktio
gamma function
gammahaurausmalli
gamma-frailty model
gammajakauma
gamma distribution
gammakerroin
gamma coefficient
Gaussin eliminointimenetelmä
Gaussian elimination
Gaussin kvadratuuri
Gaussian quadrature
Gaussin jakauma
Gaussian distribution, normal distribution
Gaussin–Markovin lause
Gauss–Markov theorem
Gaussin prosessi
Gaussian process
Gaussin sekoitemalli
Gaussian mixture model
geenikartoitus
gene mapping
geneettinen algoritmi
genetic algorithm
geneettinen heterogeenisuus
genetic heterogeneity
generoiva funktio
generating function
genominlaajuinen assosiaatiokartoitus
genomewide association study
geometrinen jakauma
geometric distribution
geometrinen keskiarvo
geometric mean
geometrinen todennäköisyys
geometric probability
geotilastotiede
geostatistics
g-estimointi
g-estimation
Gibbsin algoritmi
Gibbs sampler
Gibbsin poimija
Gibbs sampler
Gini-indeksi
Gini index
Gini-kerroin
Gini index
g-kaava
g-kaava
graafi
graph3
graafinen estimaattori
graphical estimator
graafinen malli
graphical model
Gramin matriisi
Gramian
GREG-estimointi
GREG estimation, generalized regression estimation
Guttmanin asteikko
Guttman scale