Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • G

gain1
vahvistus1
gain2
hyöty
Galton–Watson process
Galtonin–Watsonin prosessi
gambler's fallacy
pelurin virhepäätelmä
gambler's ruin
pelurin vararikko
game theory
peliteoria
gamma coefficient
gammakerroin
gamma distribution
gammajakauma
gamma-frailty model
gammahaurausmalli
gamma function
gammafunktio
gap statistic
aukkosuure, aukkotunnusluku
Gaussian distribution 🡆 normal distribution
Gaussin jakauma, normaalijakauma
Gaussian elimination
Gaussin eliminointimenetelmä
Gaussian mixture model 🡆 GMM1
Gaussin sekoitemalli, GMM1
Gaussian process
Gaussin prosessi
Gaussian quadrature
Gaussin kvadratuuri
Gauss–Markov theorem
Gaussin–Markovin lause
gene mapping
geenikartoitus
general factor
yleisfaktori
generalizability
yleistettävyys
generalized additive mixed model 🡆 GAMM
yleistetty additiivinen sekamalli, yleistetty summautuva sekamalli, GAMM
generalized additive model 🡆 GAM
yleistetty additiivinen malli, yleistetty summautuva malli, GAM
generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model 🡆 GARCH model
yleistetty autoregressiivinen ehdollisen heteroskedastisuuden malli, GARCH-malli
generalized cross-validation 🡆 GCV
yleistetty ristiinvalidointi, yleistetty ristiinvahvistus, GCV
generalized estimating equation 🡆 GEE
yleistetty estimointiyhtälö, GEE
generalized extreme-value distribution
yleistetty ääriarvojakauma
generalized gamma distribution
yleistetty gammajakauma
generalized inverse
yleistetty käänteismatriisi
generalized least squares 🡆 GLS
yleistetty pienin neliösumma, GLS
generalized linear mixed model 🡆 GLMM
yleistetty lineaarinen sekamalli, GLMM
generalized linear model 🡆 GLM
yleistetty lineaarinen malli, GLM
Joissakin yhteyksissä tällä lyhenteellä viitataan termiin general linear model.
generalized method of moments 🡆 GMM2
yleistetty momenttimenetelmä, GMM2
generalized normal distribution
yleistetty normaalijakauma
generalized regression estimation 🡆 GREG estimation
yleistetty regressioestimointi, GREG-estimointi
generalized stochastic process
yleistetty stokastinen prosessi
general linear model
yleinen lineaarinen malli
generating function
emäfunktio, generoiva funktio
generator of process
prosessin generaattori, prosessin kehitin
genetic algorithm
geneettinen algoritmi
genetic heterogeneity
geneettinen heterogeenisuus
genomewide association study 🡆 GWAS
genominlaajuinen assosiaatiokartoitus, GWAS
geographical information system 🡆 GIS
paikkatietojärjestelmä
geometric distribution
geometrinen jakauma
geometric mean
geometrinen keskiarvo
geometric probability
geometrinen todennäköisyys
geostatistics
geotilastotiede
g-estimation
g-estimointi
g-formula
g-kaava
Gibbs sampler
Gibbsin poimija, Gibbsin algoritmi
Gini index
Gini-indeksi, Gini-kerroin
goodness of fit
yhteensopivuus, sovitteen hyvyys
graduation curve
tasoituskäyrä
Graeco-Latin square
kreikkalais-latinalainen neliö
Gramian
Gramin matriisi
grand mean
kokonaiskeskiarvo, yleiskeskiarvo
graph1
kuvio
graph2
kuvaaja
graph3
verkko, graafi
graphical estimator
graafinen estimaattori
graphical model
verkkomalli, graafinen malli
GREG estimation 🡆 generalized regression estimation
GREG-estimointi
grey box model
harmaan laatikon malli
grid
hila, ruudukko
grid sampling
ruutuotanta
gross migration
bruttomuutto
gross reproduction rate 🡆 GRR
bruttouusiutumisluku
group divisible design
ryhmäjaollinen asetelma
grouped data
ryhmitelty aineisto
group factor
ryhmäfaktori
grouping lattice
luokitushila
group matching 🡆 frequency matching
ryhmäkaltaistus
group screening design
ryhmäseulonta-asetelma
group-sequential design
ryhmäperäkkäisasetelma
group-sequential experiment
ryhmäperäkkäinen koe
growth curve
kasvukäyrä
growth rate
kasvunopeus
Guttman scale
Guttmanin asteikko