Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • F

faktori
factor2
faktorianalyysi
factor analysis
faktorikierto
factor rotation
faktorilataus
factor loading
faktorimatriisi
factor matrix
faktoripistemäärä
factor score
faktorirakenne
factor pattern
faktorirotaatio
factor rotation
faktorointilause
factorization theorem
fenotyyppi
phenotype
fidusiaalinen päättely
fiducial inference
fi-kerroin
phi-coefficient
filtraatio
filtration
Fisherin estimointialgoritmi
Fisher's scoring method
Fisher-informaatio
Fisher information
Fisher-informaatiomatriisi
Fisher information matrix
Fisherin jakauma
Fisher's distribution, F-distribution
Fisher-tarkentuvuus
Fisher consistency
F-jakauma
F-distribution
F-mitta
F score
Fourier-analyysi
Fourier analysis
Fourier-muunnos
Fourier transform
fraktaali
fractal
fraktiili
fractile, quantile
fraktionaalinen Bayes-tekijä
fractional Bayes factor
fraktionaalinen Brownin liike
fractional Brownian motion
frekvenssi
frequency
frekvenssihistogrammi
frequency histogram
frekvenssijakauma
frequency distribution
frekvenssikertymä
cumulative frequency
frekvenssikäyrä
frequency curve
frekvenssipinta
frequency surface
frekvenssitaulukko
frequency table
frekventistinen
frequentist
frekventistinen päättely
frequentist inference
F-suure
F statistic
F-testi
F-test
funktionaalideterminantti
functional determinant, Jacobian determinant
funktionaalinen data-analyysi
functional data analysis
funktionaalinen keskeinen raja-arvolause
functional central limit theorem
funktionaalinen yhteys
functional relationship
futuurisopimus
futures contract