Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • C

cauchit-muunnos
cauchit transformation
Cauchy-jakauma
Cauchy distribution
Chernoffin kasvokuviot
Chernoff's faces
cloglog-muunnos
cloglog-transformation, complementary loglog transformation
Cookin etäisyys
Cook’s distance
Coxin malli
Cox model, proportional hazards model
Cramérin–Raon alaraja
Cramér–Rao lower bound
Cronbachin alfa
Cronbach's alpha
CUSUM-kaavio
CUSUM chart, cumulative sum chart