Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • B

bayesiläinen
Bayesian
Bayes-informaatiokriteeri
Bayesian information criterion
Bayesin kaava
Bayes' formula
Bayes-kerroin
Bayes factor
bayesläinen
Bayesian
Bayes-päivitys
Bayesian updating
Bayes-päättely
Bayesian inference
Bayes-riski
Bayes risk
Bayes-tekijä
Bayes factor
Bayes-verkko
Bayes network
Bernoulli-jakauma
Bernoulli distribution
Bernoulli-koe
Bernoulli experiment, Bernoulli trial
beta-binomijakauma
beta-binomial distribution
betajakauma
beta distribution
bikuvio
biplot
bilineaarinen malli
bilinear model
binomijakauma
binomial distribution
binomikerroin
binomial coefficient
binomikoe
binomial experiment, binomial trial
binomitesti
binomial test
binäärimuuttuja
binary variable, dichotomous variable
bioekvivalenssitesti
bioequivalence test
bioinformatiikka
bioinformatics
biometria
biometry, biometrics1
biometriikka
biometric identification, biometrics2
biometrinen tunnistaminen
biometrics2
biomääritys
bioassay
biostatistiikka
biostatistics
biotilastotiede
biostatistics
biseriaalinen korrelaatio
biserial correlation
bispektri
bispectrum
bitti
bit
Blackin–Scholesin malli
Black–Scholes model
Bonferronin epäyhtälö
Bonferroni inequality
Brownin liike
Brownian motion
Brownin silta
Brownian bridge
bruttomuutto
gross migration
bruttouusiutumisluku
gross reproduction rate